Fractievoorzitter CDVP

Sinds maart 2013 ben ik fractievoorzitter van de Christen-Democratische Volkspartij (CDVP) in de gemeente Haarlemmermeer.

Ik heb altijd zeer veel interesse gehad in de Nederlandse politiek en ben vanaf 2005 politiek actief.

Wilt u meer weten over de CDVP? Kijk dan op onze website, www.cdvp.nl.

Volg mij op social media of neem via e-mail contact met mij op:

activiteiten
Meer informatie betreffende mijn werkzaamheden en nevenactiviteiten kunt u terugvinden op onderstaande websites.
blog
Verklaring
28 maart 2013 Anneke Gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2013 heb ik mijn besluit toegelicht waarom ik de CDA-fractie heb verlaten en het noodzakelijk vond om een eigen partij, namelijk de Christen-Democratische Volkspartij (CDVP), op te richten. Die verklaring kunt u hieronder vinden. De tekst luidt als volgt:

Voorzitter, collega raadsleden en andere aanwezigen.

In 2004 besloot ik lid te worden van het CDA, omdat ik mij als christen en als democraat goed kon vinden in de kernwaarden waar die partij voor stond: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Nu, bijna tien jaar later, kan ik mij nog steeds vinden in die kernwaarden, maar tot mijn grote teleurstelling is het CDA veranderd. Het CDA heeft deze kernwaarden in de steek gelaten, en de beslissing van de fractie om niet tegen de verruiming van het aantal koopzondagen te stemmen heeft voor mij uiteindelijk als gevolg dat ik me niet meer thuis voel binnen het CDA en dus de fractie heb verlaten.

Daar ben ik zeer teleurgesteld over, en ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om deze beslissing toe te lichten en u te vertellen hoe het nu verder zal gaan.

Voorzitter, de verruiming van het aantal koopzondagen is wat mij betreft geen goed idee. De christen-democratische waarden maken zich sterk voor een dag in de week waarop mensen tijd hebben voor rust en bezinning, dat er een moment is waarop mensen tijd kunnen nemen voor zichzelf, hun gezin en hun vereniging. De christen-democratische waarden maken zich ook sterk voor de kleine ondernemer, die door dit voorstel zal worden benadeeld ten opzichte van de grote bedrijven. Om die redenen staat het plan van de verruiming van het aantal koopzondagen haaks op de christen-democratische waarden die ik zo belangrijk vind.

Het zijn ook deze christen-democratische waarden die het CDA hoog in het vaandel zou moeten houden. Het enige juiste dat ze konden doen was als één partij tegen dit plan stemmen om er voor te zorgen dat het voorstel er niet doorheen zou komen. Zij hebben dit niet gedaan. Zij zijn mee gegaan met de andere coalitiepartijen en vinden het blijkbaar geen probleem dat deze verruiming van het aantal koopzondagen er komt, zelfs al botst dit met hun eigen principes. Ook al kregen alle CDA-fractieleden de mogelijkheid om individueel tegen te stemmen was dit niet genoeg om het voorstel tegen te houden, wat ze vanuit hun christen-democratische principes wel hadden moeten doen. Het CDA is van positie veranderd, en om die reden is het voor mij niet langer mogelijk om lid te blijven van deze CDA-fractie.

Wat betekent dat nu voor mijn positie als raadslid in deze gemeenteraad? Het belangrijkste voor mij is dat de christen-democratische stroming in de gemeenteraad vertegenwoordigd blijft. Dat de burgers die in 2010 hebben gekozen voor een christen-democratisch beleid dat ook daadwerkelijk krijgen. Omdat het CDA hen niet meer vertegenwoordigt en dat wel moet gebeuren, zal ik dat gaan doen. Dit zal ik doen als nieuwe partij in de gemeente Haarlemmermeer, de Christen-Democratische Volkspartij CDVP.

De CDVP heeft een aantal belangrijke christen-democratische uitgangspunten. Ik pleit voor een samenleving die meer investeert in de kwaliteit van het leven, met als herkenpunten aandacht voor het gezin, een sterk verenigingsleven en een sociale zorgmaatschappij. Ik pleit voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar de nadruk ligt op “wij allemaal” en niet op “ik alleen”. Ik pleit voor een warme en respectvolle samenleving waar mensen zich thuis kunnen voelen.

De CDVP wil burgers verbinden, burgers versterken, en een situatie creëren waarin burgers gezamenlijk van Haarlemmermeer een nog mooiere gemeente maken dan dat het nu al is.

Dan nog enkele praktische zaken, voorzitter. Toen ik raadslid voor het CDA was ben ik gekozen als lid van de Raadscommissie Millenniumdoelen, de klankbordgroep Rekenkamercommissie en de raadswerkgroep communicatie. Ik wil mij beraden over mijn lidmaatschap van deze drie werkgroepen. Mijn positie als voorzitter van de raadswerkgroep communicatie leg ik in ieder geval voor aan de leden van de raadswerkgroep. Als zij behoefte hebben om vanwege deze ontwikkelingen een andere voorzitter willen kiezen dan is dat uiteraard mogelijk.

Uiteindelijk is het heel simpel, voorzitter. De gemeente Haarlemmermeer heeft een christen-democratisch geluid nodig, en de CDVP zal dit zeker laten horen. Er is genoeg te doen om deze gemeente nog mooier te maken, en ik heb er zin in.

Ik wil graag alle mensen bedanken die mij in de afgelopen dagen hebben gesteund in deze moeilijke beslissing, vooral de CDA-leden die mijn standpunt over de koopzondagen delen.

Dank voor uw aandacht.

Zie reacties →
Nog geen reacties. Reageer als eerste!
Reageren is niet mogelijk.
curriculum vitae
Opleiding
2010 - 2011
Steenkamp Instituut
CDA Talent Academie

De CDA Talent Academie is de meest uitgebreide en diepgaande opleiding voor talentvolle (toekomstige) politici van het CDA. De opleiding start met bijeenkomsten over het CDA-gedachtegoed, gevolgd door sessies waarin de toepassing van het gedachtegoed in de politiek centraal staat. De bijeenkomsten vormen een mengeling van hoorcolleges, interactieve werkcolleges, seminars en vaardigheidstrainingen (schrijfvaardigheid-, media-, presentatie- en debattraining).

Werkervaring
05/2013 - heden
Voorzitter Stichting Lekker Meer
Hoofddorp

Stichting Lekker Meer brengt mensen weer terug in de samenleving met de eettafel als laagdrempelig bindmiddel. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Het Fundament, gevestigd onder de katholieke kerk Joannes de Doper aan de Kruisweg in Hoofddorp. Elke woensdagavond wordt deze locatie voor wijk- en gemeentebewoners gebruikt om gezamenlijk te eten. Hierbij staat het leggen van contacten centraal.

04/2013 - heden
Fractievoorzitter CDVP
Haarlemmermeer

De Christen-Democratische Volkspartij (CDVP) is een lokale volkspartij, die zich inzet voor iedereen, waarbij de kracht van religie een inspiratiebron vormt. Iedere inwoner doet er toe, ongeacht geslacht, geaardheid of geloof. Belangrijk voor de CDVP is dat inwoners omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid durven nemen voor een ander. De lokale overheid speelt een belangrijke rol als mensen in hun eigen omgeving hun wensen niet kunnen realiseren.

08/2011 - 12/2017
Financieel Directeur Quantmania
Hoofddorp

Quantmania verkoopt aan- en verkoopsignalen van financiële instrumenten (o.a. futures), die gegenereerd worden door een handelssysteem. Met dit zelf ontwikkelde systeem kunnen abonnees structureel geld verdienen op basis van "algorithmic trading". Dat wil zeggen dat de aan- en verkoopbeslissingen worden bepaald door algoritmen. Emoties spelen daarbij geen enkele rol. Omdat er long en short signalen worden gegeven, kan er zowel in een stijgende als in een dalende markt winst worden gemaakt.

01/2010 - 7/2016
Lid leiding kindernevendienst De Lichtkring
Hoofddorp

De Lichtkring is één van de drie Protestantse kerken in Hoofddorp. Elke zondag biedt de Lichtkring kinderen in de basisschoolleeftijd (vanaf 4 jaar) de mogelijkheid aan naar de kindernevendienst te gaan. Met verhalen uit de Bijbel, spelletjes en knutselen wordt getracht aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen.

10/2007 - 12/2014
Lid ouderraad CBS Tabitha
Hoofddorp

Tabitha is één van de 11 basisscholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Quercus en is gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost.

04/2010 - 03/2013
Gemeenteraadslid CDA
Haarlemmermeer

Het CDA is een christendemocratische volkspartij. De partij is niet alleen landelijk, maar ook lokaal actief. De klassieke uitgangspunten zijn gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

09/2009 - 09/2011
Secretaris CDAV
Den Haag

Het CDAV zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen wereldwijd en Nederland in het bijzonder. Dit wordt gedaan door actief een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het politieke beleid en door de participatie van vrouwen in de politiek en daarbuiten te bevorderen.

04/2008 - 03/2010
Fractieassistent CDA
Haarlemmermeer

Het CDA is een christendemocratische volkspartij. De partij is niet alleen landelijk, maar ook lokaal actief. De klassieke uitgangspunten zijn gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

01/2009 - 11/2009
Administratief medewerkster Kossmann.dejong
Amsterdam

Kossmann.dejong is een Amsterdams ontwerpbureau voor tentoonstellingsarchitectuur. Het bureau is in 1998 opgericht. Het team van ruimtelijk en grafische ontwerpers is gespecialiseerd in het ontwerpen van multidisciplinaire tentoonstellingen en interieurs. Kenmerkend voor de ontwerpbenadering is de koppeling van inhoud aan verbeelding.

09/2005 - 04/2009
Bestuurslid CDA
Haarlemmermeer

Het CDA is een christendemocratische volkspartij. De partij is niet alleen landelijk, maar ook lokaal actief. De klassieke uitgangspunten zijn gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

04/2003 - 10/2005
Bestuurslid Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Hoofddorp

De VHH behartigt op professionele wijze als onafhankelijke en zelfstandige vereniging de belangen van alle huurders in de gemeente Haarlemmermeer. De VHH is een professionele overlegpartner tussen verhuurders en huurder(s), maar ook met overige partijen zoals gemeente, Ymere, Meerwaarde, dorps- en wijkraden, politie en Gebiedsgericht Werken.

Vaardigheden
Lokaal Bestuur
Boekhouden
Interim Management
Coaching

“What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead.”

Nelson Mandela
contact
Contactgegevens
  • Naam: Anneke van der Helm
  • Adres: Wittenburg 57
    2135 BC Hoofddorp
  • E-mail: annekevanderhelm@quicknet.nl
  • Telefoon: +31 (0)6 28530375

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht